TaktyK - strategie dla Ciebie

rekrutacja

 

logo

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyła się rekrutacja do projektu.

Poniżej zamieszczamy do pobrania listę osób zakwalifikowanych do projektu

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

UWAGA!
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie „Specjalista ds. unijnych projektów badawczych”  prosimy o wypełnienie testu językowego i wysłanie do dnia 21 stycznia 2013r. karty odpowiedzi na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczamy do pobrania test językowy wraz z kartą odpowiedzi.

Test językowy          pdf   doc

Karta odpowiedzi     pdf   doc

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Projektu

„Specjalista ds. unijnych projektów badawczych”

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z kryteriami uczestnictwa (regulamin) oraz prosimy o wypełnienie formularza  dokumentów rekrutacyjnych

Wstępny termin rozpoczęcia zajęć - styczeń/luty 2013.

ZAPRASZAMY! 

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie do biura Projektu

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

- Oświadczenie o danych  osobowych (załącznik nr 2)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik 3)

Dokumenty rekrutacyjne należy  pocztą elektroniczną (podpisane i zeskanowane) i przesłane na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Każda osoba, która złoży dokumenty rekrutacyjne otrzyma swój indywidualny NUMER APLIKACYJNY (przekazany drogą mailową przez organizatora)  , który będzie umożliwiał zapoznawanie się z wynikami rekrutacji ogłoszonej  na stronie.

Osoby zakwalifikowane do dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym zostaną powiadomione elektronicznie/lub telefonicznie o terminie  spotkania informacyjnego , na którym zostanie przeprowadzony test językowy.

Informacje na temat wyników rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

Etapy rekrutacji

Procedura rekrutacji na kurs „„Specjalista ds. unijnych projektów badawczych”  obejmuje:

  • przyjęcie Formularza zgłoszeniowego( załącznik numer 1)   wraz z załącznikiem numer 2 i 3
  • ocenę formalną złożonej dokumentacji
  • sporządzenie listy rankingowej uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie
  • spotkanie informacyjne na którym zostanie przeprowadzony test językowy.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej

W przypadku wyczerpania limitu miejsc utworzenie listy rezerwowej (ok 10 osób)

Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej będą mogli uczestniczyć w Projekcie zgodnie z kolejnością występującą na liście rezerwowej, dopiero w momencie zwolnienia się miejsc w wyniku rezygnacji któregokolwiek Uczestnika znajdującego się na liście rankingowej.

Liczba uczestników  w Projekcie jest ograniczona 50 osób .

Wszelkie pytania prosimy kierować do Katarzyny Wiącek tel. 692-157-879 lub na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..