TaktyK - strategie dla Ciebie

Pozyskiwanie funduszy

Doradzamy i pomagamy pozyskać fundusze krajowe jak i UE na realizację różnego rodzaju inicjatyw naszych Klientów.

Jakie mamy doświadczenie?
Nasi specjaliści w ciągu ostatnich lat pozyskali dla naszych Klientów (firm, instytucji oraz konsorcjów) dotacje z różnych źródeł o wartości przekraczającej kilkanaście milionów złotych (między innymi w ramach programów PO KL, PO IG, FP6 i FP7). 

Co oferujemy?
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
  • przygotowania wniosków do konkursów projektowych (zarówno krajowych jak i finansowanych bezpośrednio z UE),

  • obsługi składania wniosku projektowego (przygotowujemy z Klientem i dla Klienta wszystkie niezbędne dokumenty),

  • pomocy dla Klientów podczas negocjacji z instytucjami wdrażającymi projekty.

Jak działamy?
Zgłaszasz się do nas ze swoim pomysłem (aby zagwarantować bezpieczeństwo Twojej własności intelektualnej podpisujemy umowę o poufności informacji). Nasi eksperci analizują Twój pomysł pod kątem możliwości jego sfinansowania. Następnie wyszukują dla Ciebie najbardziej korzystny mechanizm finansowania. Wówczas przedstawiamy Ci propozycję. Jeśli ją akceptujesz opracowujemy dla Ciebie wniosek projektowy i pomagamy go złożyć. Następnie, gdy otrzymasz radosną wiadomość o otrzymaniu dotacji pomagamy Ci negocjować i rozpocząć projekt. Jeśli takie jest Twoje życzenie możemy go również prowadzić i/lub monitorować i/lub rozliczać. Wszyscy jesteśmy rzeczowi i cenimy Twój czas, zatem Twoją uwagę zaprząta jednie meritum projektu a nie biurokracja.
 

Doradzamy w zakresie prowadzenia projektów oraz ich rozliczania.

Wybierz "Prowadzenie projektów" aby dowiedzieć się więcej...

Monitorujemy postępy realizacji projektów, tak aby nasi Klienci mieli pewność, że wszystko przebiega zgodnie z założeniami.

Wybierz "Monitorowanie i audytowanie projektów" aby dowiedzieć się więcej...