TaktyK - strategie dla Ciebie

opis szkoleń

logo

 

W ramach Projektu  Uczestnicy wezmą udział w następujących szkoleniach:

 • Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych i uzupełniających 40h
 • Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach projektów ramowych i uzupełniających 40h
 • Kurs języka angielskiego 240h

Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne  oraz  poczęstunek na szkoleniach językowych oraz specjalistycznych.


Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych i uzupełniających 

W ramach modułu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Strona CORDIS jako aktualne źródło informacji,
 • Sposób analizy dokumentów o wezwaniu do składania aplikacji,
 • System EPSS jako elektroniczne narzędzie do składania wniosków o dofinansowanie,
 • Podstawowe elementy wniosku o dofinansowanie,
 • Budowa konsorcjum i wstępne negocjacje z partnerami,
 • Techniki prezentacji pomysłu oraz sposób opisu
 • Schemat myślowy budowy części merytorycznej,
 • Harmonogram pracy oraz opis pakietów pracy,
 • Ogólne zasady finansowania w ramach projektów ramowych,
 • Dostępne modele finansowe oraz sposób budowania budżetu,
 • Modele zarządzania oraz mechanizm zarządzania ryzykami,
 • Język opisów oraz techniki budowania wniosku,
 • Techniki negocjacji.

Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach projektów ramowych i uzupełniających

W ramach modułu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Bieżąca współpraca z partnerami, obieg dokumentów,
 • Metody zarządzania pracami w ramach projektu,
 • Analiza ryzyk, zapobieganie ryzykom oraz techniki postępowania w przypadku ich wystąpienia,
 • Przepływy finansowe pomiędzy Komisją Europejską a konsorcjum oraz wewnątrz konsorcjum,
 • Budżet: modele finansowe, planowanie wydatków i nadzór nad wydatkami,
 • Analiza kosztów na poziomie konsorcjum,
 • Spotkania projektowe: rola i sposób ich prowadzenia,
 • Raporty okresowe (merytoryczne oraz finansowe) oraz z wykonanych prac,
 • Finalne rozliczenie projektu oraz raporty końcowe.
 • Elementy programów ramowych wymagające starannego przygotowanie do negocjacji,
 • Techniki prowadzenia negocjacji,
 • Techniki motywowania i nadzorowania pracowników,
 • Techniki prowadzenia spotkań i prezentacji,
 • Typy osobowości i wykorzystanie ich znajomości do prowadzenia projektu,
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników,
 • Potencjalne sytuacje konfliktowe
 • Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

Kurs  języka angielskiego

Jest to intensywne  240 godzinne szkolenie ( 4 moduły po 60 h )  w 12 osobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania w zakresie języka angielskiego stosowanego w ramach programów i projektów zakończone egzaminem zewnętrznym TOEIC potwierdzającym poziom językowy.

Posiadanie Certyfikatu TOEIC pozwala uzyskać pracę w firmach międzynarodowych, gdzie awans jest uzależniony od uzyskania odpowiedniej ilości punktów, które odzwierciedlają praktyczne umiejętności językowe. Nabycie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym znacząco zwiększy szansę na rynku pracy

Uczestnicy zostaną skierowani do odpowiednich  grupy na podstawie testu językowego.