TaktyK - strategie dla Ciebie

opis szkoleń

logo

 

Wstępny termin rozpoczęcia zajęć - styczeń/luty 2013

Szkolenia będą się odbywać w Zabrzu i Gliwicach

W ramach Projektu  Uczestnicy wezmą udział w następujących szkoleniach:

 • Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych 40h
 • Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach projektów ramowych 40h
 • Kurs języka angielskiego (50h lub 100h_)

OPIS SZKOLEŃ

Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych 40h

W ramach modułu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Strona CORDIS jako aktualne źródło informacji,
 • Sposób analizy dokumentów o wezwaniu do składania aplikacji,
 • System EPSS jako elektroniczne narzędzie do składania wniosków o dofinansowanie,
 • Podstawowe elementy wniosku o dofinansowanie,
 • Budowa konsorcjum i wstępne negocjacje z partnerami,
 • Techniki prezentacji pomysłu oraz sposób opisu
 • Schemat myślowy budowy części merytorycznej,
 • Harmonogram pracy oraz opis pakietów pracy,
 • Ogólne zasady finansowania w ramach projektów ramowych,
 • Dostępne modele finansowe oraz sposób budowania budżetu,
 • Modele zarządzania oraz mechanizm zarządzania ryzykami,
 • Język opisów oraz techniki budowania wniosku,
 • Techniki negocjacji.

Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach projektów ramowych 40h

W ramach modułu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Bieżąca współpraca z partnerami, obieg dokumentów,
 • Metody zarządzania pracami w ramach projektu,
 • Analiza ryzyk, zapobieganie ryzykom oraz techniki postępowania w przypadku ich wystąpienia,
 • Przepływy finansowe pomiędzy Komisją Europejską a konsorcjum oraz wewnątrz konsorcjum,
 • Budżet: modele finansowe, planowanie wydatków i nadzór nad wydatkami,
 • Analiza kosztów na poziomie konsorcjum,
 • Spotkania projektowe: rola i sposób ich prowadzenia,
 • Raporty okresowe (merytoryczne oraz finansowe) oraz z wykonanych prac,
 • Finalne rozliczenie projektu oraz raporty końcowe.
 • Elementy programów ramowych wymagające starannego przygotowanie do negocjacji,
 • Techniki prowadzenia negocjacji,
 • Techniki motywowania i nadzorowania pracowników,
 • Techniki prowadzenia spotkań i prezentacji,
 • Typy osobowości i wykorzystanie ich znajomości do prowadzenia projektu,
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników,
 • Potencjalne sytuacje konfliktowe
 • Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

Kurs języka angielskiego

 • Od poziomu B1 - 100 h szkoleń grupowych 4h-tydzień + 18 h konsultacji indywidualnych ok 30 os
 • Od poziomu B2 - 50 h szkoleń grupowych 2h /tydzień+ 18 h konsultacji indywidualnych ok 20 os

 

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym TOEIC potwierdzającym poziom językowy.

 

Posiadanie Certyfikatu TOEIC pozwala uzyskać pracę w firmach międzynarodowych, gdzie awans jest uzależniony od uzyskania odpowiedniej ilości punktów, które odzwierciedlają praktyczne umiejętności językowe. Nabycie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym znacząco zwiększy szansę na rynku pracy

Uczestnicy zostaną skierowani do odpowiednich  grupy na podstawie testu językowego.

 Nieobecności 

Każdy Uczestnik/Uczestniczka szkolenia może opuścić maksymalnie 20% godzin szkoleniowych.