TaktyK - strategie dla Ciebie

o projekcie

logo

 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyła się rekrutacja do projektu.

Poniżej zamieszczamy do pobrania listę osób zakwalifikowanych do projektu

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

UWAGA!
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie „Specjalista ds. unijnych projektów badawczych”  prosimy o wypełnienie testu językowego i wysłanie do dnia 21 stycznia 2013r. karty odpowiedzi na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczamy do pobrania test językowy wraz z kartą odpowiedzi.

Test językowy          pdf   doc

Karta odpowiedzi     pdf   doc


Projekt „Specjalista ds. unijnych projektów badawczych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany jest przez firmę Taktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Głównym celem projektu jest  przygotowanie  Uczestniczek/Uczestników projektu będzie do aplikowania o środki programu ramowego/Horizon 2020

Ponadto Uczestniczki i  Uczestnicy Projektu przełamią barierę językową blokującą możliwość aplikowania w programach ramowych oraz zdobędą kwalifikacje zawodowe umożliwiające aplikowanie i zarządzanie w ramach programu ramowego/Horizon 202

Okres realizacji projektu:  01.10.2012 r. - 31.10.2013 r.

Uczestnicy projektu, w ramach bezpłatnych szkoleń, objęci zostaną kompleksowym wsparciem, w ramach którego przewidziany jest cykl szkoleń składający się z następujących elementów:

  • Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych - 40h,
  • Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach programów ramowych -40h
  • Kurs języka angielskiego jako głównego języka w którym składane są wnioski a następnie prowadzone projekty- 50h lub 100h

Dzięki odbytym szkoleniom Uczestnicy Projektu

  • zdobędą kwalifikacje zawodowe umożliwiające aplikowanie i zarządzanie w ramach programu ramowego/Horizon2020
  • zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę, kompetencje pozwalające na swobodne tworzenie wniosków w programie ramowym/horizon2020
  • przełamią barierę językową blokującą możliwość aplikowania w programach ramowych.

Zajęcia prowadzone będą poza godzinami pracy ( popołudniami ) w tygodniu lub w weekendy  według harmonogramu, który dostępny będzie na naszej stronie internetowej.

Uczestnicy mogą korzystać z możliwości zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 podczas szkoleń  organizowanych w ramach Projektu. Poniżej pełna treść regulaminu:

pdf- Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 podczas organizowanych szkoleń.