TaktyK - strategie dla Ciebie

Nasza oferta

Obsługiwane mechanizmy finansowe/projektowe

Każdy pomysł na projekt jest wyjątkowy. Każdy projekt ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Projekty mogą mieć charakter komercyjny, badawczo-rozwojowy, szkoleniowy bądź inny. Nasi specjaliści wykonają głęboką analizę możliwości finansowania Twojego wyjątkowego przedsięwzięcia oraz zaproponują najbardziej korzystny spośród dostępnych mechanizmów finansowania.


Bazując na doświadczeniu naszego multidyscyplinarnego zespołu jesteśmy w stanie przygotować profesjonalną odpowiedź na każdy konkurs w postaci wniosku o dofinansowanie. Nie mamy ograniczeń w doborze instrumentów finansowych a naszą główną domeną są międzynarodowe projekty europejskie.

Poniżej tylko niektóre z instrumentów, które mogą Cię zainteresować:


FP7

FP7 jest skrótem od Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm UE dla celów finansowania badań naukowych w Europie. Budżet instrumentu na lata 2007-2013: 50,5 mld EUR. To jeden z naszych ulubionych mechanizmów, sprawdź tutaj.


Life+LIFE+ jest głównym europejskim instrumentem finansowym na rzecz środowiska. LIFE + został podzielony na trzy tematyczne komponenty: 1. Przyroda i różnorodność biologiczna 2. Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska 3. Informacja i komunikacja. Budżet na lata 2007-2013: 2,1mld EUR. Proponowany budżet na lata 2014-2020: 3,2 mld EUR. Sprawdź tutaj.


POKLPOKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. POKL to instrument którego celem jest rozwój europejskiego kapitału ludzkiego i społecznego Program koncentruje się na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój pracowników przedsiębiorstw oraz sprawna i skuteczna administracja publiczna. Budżet 2007-2013: 11,5mld EUR. Sprawdź tutaj.


POIGPOIG to kolejny ze wspomnianych 6 programów krajowych. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych Budżet 2007-2013: 10,2mld EUR. Sprawdź tutaj.


EOGFUNDUSZE NORWESKIE to środki finansowe w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Budżet na lata 2009-2014: 1,8 mld EUR. Sprawdź tutaj

 

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Nie stosujemy "sztywnego cennika" - każdorazowo negocjujemy cenę usługi z naszym Klientem indywidualnie. Przed wyceną usługi dokonujemy wewnętrznej ewaluacji pomysłu Klienta oraz możlwości rozwinięcia przedstawionej idei. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu określamy ryzyko związane z przygotowaniem wniosku projektowego. W zależności od wyników wewnętrznej ewaluacji stosujemy dwa modele biznesowe:  

  1. Pełne finansowanie przez Klienta przed złożeniem wniosku,
  2. Częściowe finansowanie przez Klienta przygotowania wniosku a następnie wygnagrodzenie naszej pracy w postaci tzw. success fee.

Nie przygotowujemy wniosków projektowych za darmo. Dlaczego? Jakość kosztuje. Wielu naszych obecnych Klientów przekonało się już o tym.

Prowadzenie projektu i/lub jego monitorowanie

Cena usługi jest zależna od rodzaju mechanizmu oraz zakresu świadczonej usługi (m.in. ilości zaangażowanych osób oraz czasu potrzebnego do realizacji zadań). Do dyspozycji Klienta zawsze oddajemy wykwalifikowaną kadrę - Klient zajmuje się meritum projektu, my dbamy aby aby wszystko przebiegało zgodnie z planem projektu.