TaktyK - strategie dla Ciebie

Dokumenty rekrutacyjne

logo

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

pdf - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pdf - Formularz zgłoszeniowy

pdf - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

pdf - Załącznik nr 2a do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

pdf - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

pdf - Umowa szkoleniowa

pdf - Oświadczenie uczestnika projektu

pdf - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Lista identyfikatorów gmin